top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเวลเฮลท์

วลเฮลท์ โดย อินไวเทรส เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2564 (PDPA) และเป็นผู้นำตลาดในด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราต้องการช่วยให้คุณเข้าใจว่าเราทำงานกับข้อมูลของคุณอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูลและสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้ เราขอเชิญคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจนโยบายนี้ เราอาจอัปเดตนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและหากเราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อตรวจสอบ

 

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของเรารวมถึงบริการส่วนตัวของเราและบริการพันธมิตรของเรา

 

นโยบายนี้ครอบคลุม:

1. เราคือใคร;

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บไว้และเราจะได้รับข้อมูลนั้นอย่างไร

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่ออะไร

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. การเก็บรักษา;

6. ความปลอดภัยของข้อมูลและการถ่ายโอน;

7. สิทธิ์ของคุณ

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราโดยติดต่อเรา:

ที่อยู่: 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล: contact@invitracehealth.com

1. เราคือใคร?

บริการด้านสุขภาพของเราจัดส่งโดย บริษัท อินไวเทรส จำกัด สำนักงานจดทะเบียนและสถานที่ประกอบการหลักคือ 55/240 หมู่ 9 ปากเกร็ดนนทบุรีประเทศไทย

 

เมื่อนโยบายนี้พูดถึง "เวลเฮลท์," เรา "หรือ" พวกเรา "หมายถึง อินไวเทรส เราให้ข้อมูลของคุณแก่ บริษัท อื่น ๆ ในกลุ่ม บริษัท ของเรารวมถึง บริษัทคู่ค้า รวมถึงบริษัทที่เป็นนายจ้างของคุณ ซึ่งพัฒนาและดูแลความรู้ทางสุขภาพ และโภชนาการของเรา 

 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บไว้และเราได้รับข้อมูลนั้นมาอย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้

 

รายละเอียดส่วนบุคคล

เมื่อท่านลงทะเบียนกับเรา ท่านได้เติมข้อมูลลงในแบบฟอร์มและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับท่านแก่เรา เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ ภาพถ่าย เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวผู้ป่วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลผู้ดูแล เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ดูแล และความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

 

ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลทางการแพทย์

ประเภทหลักๆ ของข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรักษาไว้คือข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลโรงพยาบาล คลินิก สถานะการรักษา แพทย์ประจำตัว สิทธิการรักษา น้ำหนัก ส่วนสูง เป้าหมายการรักษาและกำลังจ่ายในการรักษา อาการ คุณภาพชีวิต บันทึกการกินยา อุณหภูมิร่างกาย ชีพจร ความดันโลหิต อัตราการหายใจ จำนวนก้าวเดิน ออกซิเจนในเลือด ชั่วโมงการนอน น้ำตาลในเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และข้อมูลทางการแพทย์อื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ การเชื่อมต่อกับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค รวมไปถึงรายละเอียดของการปรึกษาของท่านกับแพทย์ของเรา การตอบโต้กับบริการดิจิตอลของเรา การตอบโต้ของท่านกับบริการดิจิตอลของเราอาจถูกแบ่งปันให้แก่แพทย์หรือโรงพยาบาลของเราเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการดูแลสุขภาพแก่ท่าน

 

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านและสุขภาพของท่านจากแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ และบริการอื่นในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมว่าข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับเรา รวมถึงเมื่อท่านตัดสินใจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บจากนาฬิกาอัจฉริยะหรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันอื่นๆ กับแอปพลิเคชันของเรา

 

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลเชิงวิเคราะห์

เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันของเรา เราอาจเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้ (เช่น ท่านใช้แอปพลิเคชันครั้งแรกเมื่อใด และท่านใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด และจำนวนรวมของการใช้แอปพลิเคชันของท่าน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านดูหรือใช้ เวลาที่แอปพลิเคชันใช้ในการตอบสนองและอัพเดต ข้อมูลการตอบโต้ (เช่น จำนวนการกดปุ่มหรือเวลาหรือความถี่ในการตอบโต้ของท่านกับการสื่อสารที่เราส่งให้แก่ท่านผ่านทางแอปพลิเคชันหรือโดยช่องทางอื่น) และหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ที่ถูกใช้โทรศัพท์เข้ามายังหมายเลขบริการลูกค้าของเรา

 

เราทำงานกับโรงพยาบาลเพื่อที่จะจัดหาบริการที่เหมาะสมกับคุณ นี่รวมถึงการช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ผู้ใช้ตอบโต้กับบริการของเรา และการวัดประสิทธิภาพของบริการ 

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 1. เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา

 2. จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม

 3. จากการเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านแอปพลิเคชัน

 4. จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางแชท 

 5. เมื่อท่านกดซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์จากเรา

 6. เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแพลตฟอร์มของเรา 
   

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่ออะไร?

วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเหตุผลทางกฎหมายที่เราดำเนินการดังต่อไปนี้:

 

ให้บริการแก่ท่าน

 • เราเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ใช้

แอปพลิเคชันที่สมัครใช้บริการของเราผ่านโรงพยาบาลและคลินิก เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันการเข้าใช้งานของคุณ จึงจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลมายังเรา และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่โรงพยาบาลและคลินิกที่คุณใช้บริการ

 • เราเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลทางการแพทย์ของคุณเพื่อคำนวณและแจ้งข้อมูลสุขภาพของคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกที่ท่านอยู่ เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการให้บริการการดูแลสุขภาพ และเพื่อปรับแต่งบริการต่างๆ เช่น สาระน่ารู้ และบริการด้านสุขภาพให้เหมาะกับคุณในแอปพลิเคชัน

 

การทำให้บริการดูแลสุขภาพเข้าถึงได้

 • เมื่อท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เราจะใช้ข้อมูลด้านสุขภาพของคุณ (โดยจะลบตัวระบุส่วนบุคคลเช่นชื่อ นามสกุลและรายละเอียดการติดต่อ) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพของเราและระบบปัญญาประดิษฐ์ของเรา ข้อมูลนี้ (โดยลบตัวระบุส่วนบุคคลของคุณออกด้วยวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้น) อาจรวมถึงบันทึกทางการแพทย์ของท่าน (รวมทั้งบันทึกที่สร้างโดยเรา หรือเราได้รับมา) ถอดเทปและบันทึกของการปรึกษาของท่าน และการตอบโต้ของท่านกับบริการปัญญาประดิษฐ์ของเรา เช่น ตัวตรวจสอบอาการของเรา นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีผลอย่างสำคัญแก่ท่าน – นี่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และซอฟท์แวร์ของเราเพื่อที่เราจะได้ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าแก่ท่านและผู้ใช้เวลเฮลท์อื่น และเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายในการทำให้บริการดูแลสุขภาพสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน มีการใช้มาตรการรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา การให้ความยินยอมนี้เกี่ยวกับข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่าน

 

การใช้งาน(ข้อมูล)ในลักษณะอื่นๆ

 • โดยตั้งอยู่บนความมีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดการและวางแผนธุรกิจของเรา เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยท่านเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (bug) ภายในแอปพลิเคชันของเรา คาดการณ์ความต้องการรับบริการ และเข้าใจแนวโน้มอื่นในการใช้ ซึ่งรวมถึง คุณลักษณะใดที่ผู้ใช้ใช้งานมากที่สุด และเห็นว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด และคุณลักษณะใดที่ผู้ใช้ต้องการจากเรา นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีผลสำคัญทางกฎหมายกับท่าน นี่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแอปพลิเคชันของเราเท่านั้น เพื่อที่เราจะได้ส่งมอบบริการที่ดีกว่าให้กับท่าน มีการใช้มาตรการรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา

 • ในกรณีที่จำเป็น เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง

 • เราเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานะการรักษา แพทย์ประจำตัว สิทธิการรักษา น้ำหนัก ส่วนสูง เป้าหมายการรักษาและกำลังจ่ายในการรักษา อาการ คุณภาพชีวิต บันทึกการกินยา อุณหภูมิร่างกาย ชีพจร ความดันโลหิต อัตราการหายใจ จำนวนก้าวเดิน ออกซิเจนในเลือด ชั่วโมงการนอน น้ำตาลในเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และข้อมูลทางการแพทย์อื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ ให้เปิดเผยตามคำขอที่สมเหตุสมผลโดยหน่วยงานกำกับดูแล ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 • ในกรณีที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เราอาจตรวจสอบการปรึกษา และการตอบโต้ของท่านกับบริการของเรา มีการใช้มาตรการรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลากับการตรวจสอบและการเข้าถึงดังกล่าว

 

4. แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการใช้บริการของเรานี้ อาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของเรา เช่น โรงพยาบาลที่ท่านทำการรักษา หรือบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยบริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ขอใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

การแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่น

 • ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการรักษาหรือดูแลท่าน เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ ตัวอย่างเช่น แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ในโรงพยาบาลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ภายใต้การกำกับและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยบริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

 • เราอาจแสดงบนเว็บไซต์ของเราหรือแบ่งปันให้กับหุ้นส่วนทางการค้าของเราซึ่งข้อมูลโดยรวมและไม่ได้ระบุตัวตนที่มิได้ระบุตัวตนของท่าน แต่แสดงแนวโน้มโดยรวม เช่น จำนวนของผู้ใช้บริการของเรา

 

 

5. ระยะเวลาเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์ของท่านภายใต้แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน ข้างล่างนี้เป็นรายการสรุปนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา แต่เราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่มิได้ระบุตัวตนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การจัดการหรือวางแผนธุรกิจของเรา หรือบันทึกข้อมูลอื่น ภายใต้กำหนดระยะเวลาที่แตกต่างออกไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด หลังจากครบกำหนดจะมีวิธีการทำลายข้อมูลตามมาตรฐานของกฎหมาย

การเข้าใช้บัญชี (login) ของผู้ป่วย 10 ปี

ข้อมูลผู้ป่วย 10 ปี

ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ ภาพถ่าย เลขประจำตัวผู้ป่วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน โรงพยาบาล คลินิก สถานะการรักษา แพทย์ประจำตัว สิทธิการรักษา น้ำหนัก ส่วนสูง  

ข้อมูลติดต่อผู้ป่วย 10 ปี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ, ข้อมูลผู้ดูแล

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ป่วย 10 ปี

เป้าหมายการรักษาและกำลังจ่ายในการรักษา อาการ คุณภาพชีวิต บันทึกการกินยา อุณหภูมิร่างกาย ชีพจร ความดันโลหิต อัตราการหายใจ จำนวนก้าวเดิน ออกซิเจนในเลือด ชั่วโมงการนอน น้ำตาลในเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ข้อมูลชีวมิติ 10 ปี

การเข้าใช้บัญชีโดยทีมงานโรงพยาบาล 10 ปี

บันทึกของแพทย์เกี่ยวกับคนไข้ (ข้อความ) 10 ปี

รายชื่อผู้ใช้แพทย์/พยาบาล (สิทธิในการเข้าถึง) 10 ปี

ข้อความภายใน 10 ปี

ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว 10 ปี

การเข้าถึง และการใช้ข้อมูลบันทึก (log data) 10 ปี

การวิเคราะห์หลังข้อมูล (Post-Data) 10 ปี

6. การจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยและการถ่ายโอน

เรามิได้เก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของท่านบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เราเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลอาการ คุณภาพขีวิต ข้อมูลการใช้ยา และข้อมูลสัญญาณชีพ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา

 

เราเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งเข้า และส่งออกจากแอปพลิเคชัน เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่าน เราจะใช้มาตรการที่เคร่งครัด และคุณลักษณะความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

7. สิทธิ์ของคุณ

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อใดก็ตามที่เราต้องใช้ความยินยอมของท่านเพื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านทุกเมื่อโดยการติดต่อ contact@invitracehealth.com

 

ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 :

 • เมื่อใดก็ตามที่เราจัดการกับข้อมูลโดยใช้ความยินยอมจากท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถทำเรื่องดังกล่าวได้โดยส่งคำขอเพิกถอนเป็นอีเมลถึงบริษัทได้ที่ contact@invitracehealth.com

 • เราจะดำเนินการตามคำขอของท่านสำหรับการเพิกถอนความยินยอมตามระยะเวลา โดยมีกระบวนการจัดการลบข้อมูลที่เหมาะสม และเราจะไม่จัดเก็บ นำไปใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อีกต่อไป

 • การเพิกถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลบางอย่างตามมา เช่น เราอาจไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอนความยินยอม

 • ผู้ขอใช้บริการสามารแก้ไข หรือขอลบข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรักษาไว้ ภายใต้ข้อจำกัดตามหน้าที่ของเราในการเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยการส่งอีเมลมาที่ contact@invitracehealth.com

​​

bottom of page