top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

“WellCancer” “Well” “เวลล์” ให้บริการโดยบริษัท อินไวเทรส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า อินไวเทรส “เรา” “พวกเรา”) ต่อผู้รับบริการ (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า ผู้รับบริการ “ผู้ใช้บริการ” “ผู้ใช้บริการ” “คุณ” “คุณ”)  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Well cancer self-screening (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 

จุดประสงค์ของ Well 

Well cancer self-screening ถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้สามารถ “รับรู้” “ตรวจสอบ” “ประเมิน” ความเสี่ยงหรือแนวโน้มด้านมะเร็งของคุณพร้อมให้บริการเกี่ยวกับมะเร็งอาทิ บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแบบออนไลน์ , ปรึกษาบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล , ดูข้อมูลโรงพยาบาล เป็นต้น


โดย Well ไม่ใช่บริการการวินิจฉัยหรือแทนคำแนะนำของแพทย์  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลขอผู้ใช้บริการมากที่สุดรวมไปถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ 

 

โดยข้อมูลที่เราทำการเก็บจากคุณจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพศ  

 • อายุ

 • น้ำหนัก 

 • ส่วนสูง

 

2.ข้อมูลพฤติกรรม

 • พฤติกรรมการสูบบุหรี่ / ดื่มสุรา 

 

3.ข้อมูลสุขภาพ

 • โรคประจำตัว 

 • อาการต่าง ๆ จากการถามคำถาม 

 

โดยคุณต้องทำการยินยอมแบบสมัครใจในการให้ข้อมูล เน่ืองจากความเป็นส่วนตัวถือเป็นหลักสำคัญสูงสุด เราจึงให้ความมั่นใจในการคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

 

เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามคือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถรับบริการกับ บริการของบุคคลที่สามที่ให้บริการใน Well ได้ อาทิเช่น อีเมล, ที่อยู่, รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่หากคุณจำเป็นต้องมีการชำระเงิน คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลกับบริการของบุคคลที่สาม โดยเราไม่รับประกันหรือรับผิดชอบข้อมูลของคุณที่กรอกผ่านบริการของบุคคลที่สาม หากมีกรณีเกิดความเสียหาย

 


 

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละข้อมูล โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและ ข้อมูลพฤติกรรม

เราทำการเก็บเพื่อเป็นการระบุตัวตนของคุณว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ โดยการระบุตัวตนจะสามารถช่วยให้คุณรับบริการอื่น ๆ ภายใน Well ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

 • ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคประจำตัวและอาการต่าง ๆ ที่มาจากการตอบคำถามภายใน Well เราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวนผลผ่านระบบ A.I เพื่อแสดงผลออกมาเป็น แนวโน้มและความเสี่ยงของคุณ โดยอ้างอิงจาก Gail Model (สถาบันมะเร็งของประเทศอเมริกา) เป็นแบบจำลองเพื่อ คำนวนความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมภายในห้าปีข้างหน้า

ซึ่งผลการคำนวณทั้งหมดที่อยู่ใน Well นั้น ไม่ใช่บริการการวินิจฉัยหรือแทนคำแนะนำของแพทย์

 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม 

เราจำเป็นต้องทำการเก็บข้อมูลอื่น ๆ อาทิ อีเมล, ที่อยู่, รวมถึงข้อมูลการชำระเงินเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการต่าง ๆ ของบุคคลที่สามที่อยู่ใน Well ได้ 

 

 

วิธีการเก็บข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย 

 • เราทำการเข้ารหัสในการเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายต่าง ๆ

 • เราทำงานร่วมกับการใช้บริการของบุคคลที่สามบน Well อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลในนามของเราในระดับที่ดีเทียบเท่ากับเรา

 • เราสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราจัดการเก็บข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรามีวิธีและกระบวนการรักษาข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจนที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณตลอดเวลา

 • เราสามารถจัดการและควบคุมบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณทั้งในและนอก Well โดยวิธีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลซึ่งต้องผ่านการระบุตัวตนและอนุญาติจากเรา

 • เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ถ้าหากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาไปที่ “ติดต่อเรา”

 

 

สิทธิ์การจัดการข้อมูลของคุณ 

ถึงแม้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราเก็บจากคุณ เป็นข้อมูลของคุณที่ได้รับการอนุญาตจากคุณเรียบร้อยแล้ว เรายินดีที่จะให้สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลของคุณ หากคุณมีความประสงค์ไม่ยินยอมให้ทางเราใช้ข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้นำข้อมูลของคุณออกจาก Well ได้ โดยโปรดไปที่“ติดต่อเรา”

 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีดังนี้ 

-        คุณอาจขอสำเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ และเมื่อมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น (กล่าวคือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่น)

-        คุณสามารถขอให้เรา ปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน และ/หรือ ส่งผลทำให้เข้าใจผิด โดยการร้องขอดังกล่าวนั้นต้องเป็นเหตุผลอันสมควร

-        คุณอาจขอให้เรา ลบข้อมูลของคุณ (เรา อาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้ตามที่กฎหมายกำหนด)

-        คุณสามารถขอให้เรา จำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ

ซึ่งข้อกำหนดต่าง ๆ ข้างต้นนั้นต้องมาจากที่กฎหมายกำหนดสิทธิให้แก่คุณ และด้วยทั้งหมดนี้ คุณอาจยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
เราจะทำการตอบกลับและดำเนินการตามคำขอต่าง ๆของคุณภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของเราเท่านั้น ซึ่งเราอาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอแก้ไขหรือคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจหรือกำหนดให้กระทำเช่นนั้นและเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจมีขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะตอบกลับคำขอนั้น

หากคุณมีคำถาม หรือมีข้อเสนอแนะกับนโยบายของเราเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราคุณสามารถติดต่อเรา ได้ที่ “ติดต่อเรา”

ห้ามปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความสัมพันธ์กับบุคคล หรือหน่วยงานใด 

เราขอสงวนสิทธิในการเฝ้าระวังติดตาม ห้าม จำกัด สกัดกั้น ระงับ หรือยกเลิก การเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือสื่อสังคมใด ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบหรือด้วยเหตุผลอันใดก็ตามแล้วแต่ดุลพินิจ ทั้งนี้ เรา อาจเอาออก ลบ ขัดขวาง กลั่นกรอง หรือจำกัดด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามตามที่เห็น สมควร 

 

ลิขสิทธิ์ 

ลิขสิทธิ์ 2022 โดย เรา สงวนลิขสิทธ์ิ ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว และการจัดเรียงบน เรา และแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ของ เรา อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำการคัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือ จำหน่าย และห้ามทำการ ดัดแปลง เปิดเผยหรือทำการโพสต์ซ้ำไปยังแพลตฟอร์มอื่น การเปิดเผยหรือการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

55/240 ถ.บางพุดปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทร : 065-591-5416

Email : contact@invitracehealth.com

 

 

bottom of page